Loghează-te
SUGEREAZĂ O TEMĂ DE DISCUȚIE

Platforma profesioniștilor mass-media

Pagina principală Concursul Pagina Regulamentului

Regulamentul de organizare și desfășurare

Смотри на русском языке

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCUSRULUI PENTRU DECERNAREA

PREMIULUI NAȚIONAL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ JURNALISTICĂ

ACORDAT DE CONSILIUL DE PRESĂ DN REPUBLICA MOLDOVA

EDIŢIA 2017

 

Dispoziții generale

Premiul național de etică și deontologie profesinală jurnalistică (în continuare Premiul) este un concurs destinat tuturor instituțiilor mass-media din Republica Moldova și este acordat anual de către Consiliul de Presă din Republica Moldova. Premiul este acordat în baza unei monitorizări pe parcursul anului și în rezultatul validării de către Consiliul de Presă a punctajului obținut de instituţiile mass-media candidate. În calitate de organizator, Consiliul de Presă poate decide să nu acorde Premiul niciunui candidat dacă consideră că în anul respectiv instituţiile mass-media candidate nu merită acest Premiu.

 

Scopul și obiectivele concursului

Prin organizarea acestei acțiuni, Consiliul de Presă urmăreşte scopul promovării principiilor etice și deontologice profesionale și recunoașterea meritelor instituțiilor mass-media în acest domeniu. Obiectivele Premiului sunt de a scoate în evidență bunele practici profesionale, a crea o comunitate profesională promotoare de valori deontologice, a contribui la educarea tinerei generații de jurnaiști și a promova imaginea breslei şi jurnalismul de calitate.

 

Metodologia de organizare a concursului

Etapa 1. Propunerea candidaților

Premiul este acordat în baza unui concurs anual deschis la care pot participa toate instituțiile mass-media din Republica Moldova.

Pentru a intra în concurs, instituțiile mass-media pot face uz de următoarele metode:

  1. să se auto-propună, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care instituția face dovada atașamentului său față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie profesională;
  2. orice consumator de produse mass-media sau orice instituție/organizaţie/companie din Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate și forma de proprietate, poate propune candidații săi, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care se face dovada atașamentului instituţiei candidate față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie profesională;
  3. Consiliul de Presă va constitui un Grup de Experți, format din profesioniști mass-media și lideri ai societății civile, căreia îi va solicita să propună o listă de instituții mass-media care, în opinia acestora, pot fi considerate drept practicante a jurnalismului bazat pe principiile de etică și deontologie profesională.

 

Candidaturile pot fi depuse printr-o scrisoare electronică expediată în adresa Secretariatului Consiliului de Presă – secretariat@consiliuldepresa.md, printr-o scrisoare simplă, expediată la sediul Consiliului de Presă (MD-2012, Chişinău, str. Bucureşti 41/5) sau prin completarea şi expedierea formularului tipizat de pe pagina web: www.mediaforum.md 

 

Peroada de propunere a candidaturilor este 4 iulie – 4 august 2017.

 

Participanții la concurs

În perioada 4 – 15 august 2017, Consiliul de Presă va examina candidaturile propuse și va prezenta lista participanților în concursul anului curent. Lista va fi adusă la cunoștința publicului printr-un Comunicat de presă și prin publicarea pe pagina de internet www.mediaforum.md 

 

Etapa 2. Monitorizare și punctare

În perioada 16 august – 15 noiembrie 2017 instituţiile mass-media candidate vor fi monitorizate de către public, vizitatorii paginii www.mediaforum.md  vor avea posibilitatea să acorde puncte candidaţilor. De pe un singur cont în reţelele de socializare, se vor putea acorda cel mult 10 puncte pe săptămână pentru cel mult 4 instituții mass-media candidate, după algoritmul 4 – 3 – 2 – 1.

Rezultatele votului public au titlu de recomandare, sunt luate în consideraţie, însă nu sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Presă care vor lua decizia finală privind acordarea sau neacordarea Premiului.

 

Totodată, punctajul total acumulat în perioada 16 august – 15 noiembrie 2017 va fi afectat de următoarele considerente:

  • Dacă instituţia mass-media candidată a semnat Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, i se vor adăuga 10 puncte (se acordă o singură dată);
  • Dacă instituţia mass-media candidată nu a semnat Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, i se vor scădea 10 puncte (se aplică o singură dată);
  • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva instituţiei mass-media candidate a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, iar Consiliul de Presă a constatat încălcarea prevederilor deontologice de către instituţia mass-media care nu a dorit să soluţioneze situaţia de conflict până la adoptarea deciziei în această chestiune, i se vor scădea 10 de puncte (se aplică ori de câte ori există un asemenea eveniment);
  • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva instituţiei mass-media candidate a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, iar instituţia media nu a dorit să soluţioneze situaţia de conflict nici înainte, nici după adoptatea deciziei de constatare a încălcării prevederilor deontologice, i se vor scădea 30 de puncte (se aplică ori de câte ori există un asemenea eveniment);
  • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva instituţiei mass-media candidate a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, iar instituţia media a soluționat benevol și responsabil situația respectivă, i se vor adăuga 7 puncte (se aplică ori de câte ori intervine o asemenea situație).

 

Etapa 3. Rezultatele preliminare

În perioada 15 noiembrie – 25 noiembrie 2017, Consiliul de Presă va cumula punctajul participanților la concurs și va alcătui o listă a celor mai înalte 10 scoruri, aceasta fiind Lista finaliștilor concursului. Lista va fi prezentată Grupului de Experți pentru acordarea punctajului de la 1 la 10 de către fiecare membru al Grupului, reieșind din opinia proprie și experiența personală de consumator de produse mass-media. Punctajul acordat de Grupul de Experți şi punctajul obținut prin vot public vor fi transmise Consiliului de Presă pentru ca fiecare din membrii Consiliului de Presă să noteze, la rândul său, finaliștii cu puncte de la 1 la 10. În baza clasamentelor în topurile publicului, al experţilor şi al membrilor Consiliului de Presă, va fi totalizată lista (topul) a trei institituţii mass-media cu cea mai bună situaţie în calasament, care va fi anunțată printr-un comunicat de presă și prin publicarea informației pe pagina web www.mediaforum.md până la data de 1 decembrie 2017.

Notă. Membrii Consiliului de Presă care reprezintă sau sunt angajaţi ai instituţiilor mass-media candidate la Premiu, nu vor participa în procesul de evaluare a candidaţilor şi la luarea deciziei finale privind desemnarea câștigătorului Premiului.

 

Etapa 4. Desemnarea câștigătorului Premiului

La o ședință specială închisă, Consiliul de Presă va valida punctajul și va lua decizia cu privire la acordarea sau neacordarea Premiului pentru anul în curs.

Premiul va fi înmânat la Gala „Jurnaliştii anului”, organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent şi Clubul de presă de la Chişinău.

Motiv pentru ne-acordarea Premiului pot servi doar rațiuni de ordin etic și deontologic, iar Consiliul de Presă va argumenta decizia de a nu acorda Premiul.

 

Dispoziții finale

Organizatorii concursului sunt în drept să modifice prezentul Regulament până la data anunțării unei noi etape a concursului. Membrii Consiliului de Presă și ai Grupului de Experți acționează în baza experienței proprii, a judecății proprii și a propriei viziuni, bazându-se pe prevederle Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și pe bunele practici și experiențe locale și internaționale.

În calitate de organizator al concursului, Consiliul de Presă își asumă dreptul și responsabilitatea de a desemna sau de a nu desemna laureatul Premiului din anul respectiv, iar Decizia Consiliului de Presă în această chestiune nu poate fi revocată.   

Instituţiilor mass-media desemnate câştigătoare ale Premiului li se va solicita să publice pe paginile lor web şi/sau în alte locuri vizibile logotipul Premiului cu linkul direct la platforma online www.mediaforum.md.

Instituţia mass-media desemnată câştigătoare a Premiului nu va putea participa la concursul pentru decernarea Premiului timp de cinci ani din anul când a câştigat Premiul.

Consiliul de Presă poate decide retragerea Premiului pentru laureatul/laureaţii din anii precedenţi dacă constată încălcarea constantă de către aceştia a normelor deontologice şi a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. O decizie motivată în acest sens poate fi luată de Consiliul de Presă în cadrul unei şedinţe publice, cu invitarea obligatorie a reprezentantului instituţiei mass-media vizate. Decizia va fi făcută publică prin publicarea pe pagina web şi expedierea pe adresele electronice ale instituţiilor mass-media.

 

Regulament aprobat la şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova

15 iunie 2017

Etica jurnalistică fără frontiere