Loghează-te
SUGEREAZĂ O TEMĂ DE DISCUȚIE

Platforma profesioniștilor mass-media

Pagina principală Concursul Formular de propunere candidat la Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică

Premiul este acordat în baza unui concurs anual deschis la care pot participa toate instituțiile mass-media și jurnaliștii din Republica Moldova.

Pentru a intra în concurs, instituțiile mass-media și jurnaliștii pot face uz de următoarele metode.

Redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova:

  1. se pot auto-propune, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care instituția face dovada atașamentului său față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie;
  2. pot fi propuse de orice consumator de produse mass-media sau orice instituție/organizaţie/companie din Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate și forma de proprietate, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care se face dovada atașamentului instituţiei candidate față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie;
  3. pot fi propuse de Grupul de Experți, constituit de Consiliul de Presă pentru fiecare ediție a concursului. Grupul de Experți va fi format din profesioniști mass-media și lideri/reprezentanți ai societății civile, cărora li se va solicita să propună o listă de instituții mass-media care, în opinia acestora, sunt ataşate jurnalismului bazat pe principiile de etică și deontologie.

Jurnaliștii din Republica Moldova (care corespund noțiunii de jurnalist, dată de Codul deontologic al jurnalistului din R. Moldova):

  1. pot fi propuși de redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova. O redacție va putea propune 1-2 candidați, iar decizia de a propune candidatul trebuie să fie adoptată de colectivul redacției. Propunerea se va face prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă, semnată de conducătorul instituției mass-media și de cel puțin 3 (trei) jurnaliști din echipa editorială, care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, cu argumente și fapte verificabile a atașamentului candidatului valorilor jurnalismului bazat pe etică și deontologie;
  2. pot fi propuși de organizațiile necomerciale din Republica Moldova. Propunerea se va face prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă, care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, cu argumente și fapte verificabile a atașamentului candidatului valorilor jurnalismului bazat pe etică și deontologie;
  3. pot fi propuși de Grupul de Experți, constituit de Consiliul de Presă.

NOTĂ:

Jurnaliștii care dețin mandat activ de membru al Consiliului de Presă nu pot fi înaintați pentru Premiu în perioada mandatului.

Candidaturile pot fi depuse printr-o scrisoare electronică în adresa Secretariatului Consiliului de Presă – consiliuldepresa@gmail.com, printr-o scrisoare simplă, expediată la sediul Consiliului de Presă (MD-2012, Chişinău, str. Bucureşti 41/5) sau prin completarea şi expedierea formularului tipizat de pe pagina web: www.mediaforum.md 

Perioada de propunere a candidaturilor este 30 septembrie - 15 octombrie 2023.

Completează formularul de mai jos şi propune candidatul care merită!

Formular de propunere candidat la Premiul Naţional de Etică şi Deontologie jurnalistică

Ceva nu ai facut corect

0 din 200

Informaţii despre persoana care a făcut propunerea

Etica jurnalistică fără frontiere